กระดานสนทนาหลัก  ชุมชนออนไลน์ : แวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์duangduan
12/07/2560 10:18
จะเข้าใช้บริการข้อมูลอุตสาหกรรม EE จะต้องทำอย่างไรบ้าง เมื่อก่อนเข้าชม ได้เลย
สวัสดี ค่ะ คณะผู้จัดทำ 
ดิฉัน ติดตามเว็บไซต์มาตลอด 
จะเข้าใช้บริการข้อมูลอุตสาหกรรม EE จะต้องทำอย่างไรบ้าง เมื่อก่อนเข้าชม ได้เลย

ขอบคุณค่ะ      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1eiu_admin
12/07/2560 10:51
ก่อนอื่นต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนครับ เพื่อให้สามารถเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้ ซึ่งจะมีเมนูต่างๆอยู่ทางด้านบน เว็บไซค์ เช่น ข้อมุลสถิต ข้อมุลผู้ประกอบการ รายงานภาวะ เตือนภัยต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอีกมากมายครับ 
   

      หน้าที่     จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1