ผลิตภัณฑ์: ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก.344-2562 (ทั่วไป)
ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
14/09/2021

ผลิตภัณฑ์: เครื่องซักผ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1462-2562 (ทั่วไป)
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย
14/09/2021

ผลิตภัณฑ์: หลอดไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2779-2562 (ทั่วไป)
หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
14/09/2021

ผลิตภัณฑ์: หลอดไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2780-2562 (ทั่วไป)
หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัว สำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์: คุณลักษณะที่ต้องการความปลอดภัย
14/09/2021

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1529-2561 (ทั่วไป)
เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
30/07/2021

ผลิตภัณฑ์: ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2214-2561 (ทั่วไป)
ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
19/03/2021

ผลิตภัณฑ์: ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2186-2561 (ทั่วไป)
ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม: ประสิทธิภาพพลังงาน
19/03/2021

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1195-2561 (ทั่วไป)
เครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
18/03/2021

ผลิตภัณฑ์: เคเบิลเส้นใยนำแสง ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2165-2561 (บังคับ)
เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินโดยตรงและแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน
15/02/2021

ผลิตภัณฑ์: เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2425-2560 (บังคับ)
เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)
15/02/2021

ผลิตภัณฑ์: เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2425-2560 (บังคับ)
เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
12/11/2020

ผลิตภัณฑ์: เต้าเสียบและเต้ารับ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 166-2549 (บังคับ)
เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน
20/07/2020