ผลิตภัณฑ์: เครื่องซักผ้า ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) ของสหรัฐอเมริกา
30/03/2022

ผลิตภัณฑ์: เครื่องซักผ้า ประเทศ: สิงคโปร์

สิงคโปร์ประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดภายใต้โครงการฉลากใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ของเครื่องซักผ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย (Notification G/TBT/N/SGP/29)
23/11/2016

ผลิตภัณฑ์: เครื่องซักผ้า ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรฐานประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องซักผ้า
05/07/2016