ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย

เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
19/02/2018

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไต้หวัน

ฉลากประหยัดพลังงาน
15/12/2017

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอใช้หลักการ Eco-design สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 ประเภท
01/09/2017

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: สหภาพยุโรป

EU ประกาศมาตรฐาน Eco-design ใหม่ สำหรับเครื่องทำ ความร้อน (air heating products) เครื่องทำความเย็น (cooling products) ระบบทำความเย็นอุณหภูมิสูง (high temperature process chillers) และแฟนคอยล์ ยูนิต (fan coil units)
10/08/2017

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: สิงคโปร์

สิงคโปร์ออกฉลากประหยัดพลังงานรุ่นใหม่สาหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
06/03/2017

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: สหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอใช้หลักการ Eco-design สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 ประเภท
19/01/2017

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า
05/07/2016

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: เกาหลีใต้

Electrical Appliances Safety Control Law หรือ EK Mark
28/09/2015