ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: ตุรกี

กฎระเบียบ REACH 2017 ของตุรกี
27/02/2018

ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: เยอรมนี

เยอรมนีแก้ไขระเบียบข้อกำหนดการจำกัดการใช้สาร PAHs สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรอง GS Certification
10/11/2017

ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปปรับเพิ่มรายชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (sVHC) ภายใต้ระเบียบ EU REACH
05/10/2017

ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: ไทย

ประกาศรายชื่อสารเคมีที่มีความน่าห่วงกังวลสูง (Substance of Very High Concern: SVHCs)
10/08/2017

ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (Substances of Very High Concerns: SVHCs) หรือ Candidate list จาก ๑๖๓ รายการ เป็น ๑๖๘ รายการ
23/11/2016

ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: สหภาพยุโรป

Map for REACH Compliance
23/07/2015