ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: สหภาพยุโรป

EU เร่งออกมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า หวังเพิ่มปริมาณรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นภายในปี 2573
02/10/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: สหภาพยุโรป

EU ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
07/08/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: จีน

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนออกข้อกาหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
11/06/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: อินเดีย

Ecomark ของอินเดีย
04/04/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: เกาหลีใต้

กฎหมายการจัดการทรัพยากรและการรีไซเคิล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ (Act for Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Automobiles, Bill Number 176319 (Known as Korea-RoHS)
04/04/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: จีน

จีนเริ่มเก็บค่าบริหารจัดการเศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
07/03/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: เยอรมนี

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของเยอรมนี
07/03/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: สิงคโปร์

การจำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS)
22/01/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: สหภาพยุโรป

Draft Commission Delegated Directive amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as Regards the List of Restricted Substances
26/05/2016

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปได้ปรับปรังเพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHCs)
26/05/2016

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปปรับปรุงระเบียบ WEEE
26/05/2016

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: จีน

Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products
28/09/2015