ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: จีน

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนออกข้อกาหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
11/06/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: จีน

จีนเริ่มเก็บค่าบริหารจัดการเศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
07/03/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: จีน

Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products
28/09/2015

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: จีน

Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products
28/09/2015