ผลิตภัณฑ์: เครื่องซักผ้า ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) ของสหรัฐอเมริกา
30/03/2022

ผลิตภัณฑ์: ทุกชนิด ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเสนอเพิ่มรายชื่อสารเคมีใหม่ 3 รายการในหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีใหม่ ที่ต้องแจ้งเอกสารข้อเท็จจริงก่อนการผลิต (Notification G/TBT/N/USA/1104)
23/11/2016

ผลิตภัณฑ์: ทุกชนิด ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาออกประกาศข้อกำหนดสื่อโสตทัศน์ โดยกำหนดให้ผู้ผลิต ผลิตสื่อที่สามารถทำให้ลูกค้าอ่านข้อมูลคำบรรยายภาพในโทรทัศน์ระบบปิดได้ (Notification G/TBT/N/USA/1068)
23/11/2016

ผลิตภัณฑ์: ทุกชนิด ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมี
05/07/2016

ผลิตภัณฑ์: ทุกชนิด ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาอนุมัติสารทำความเย็นชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
05/07/2016

ผลิตภัณฑ์: ทุกชนิด ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีใหม่จำนวน 27 ชนิด ให้ต้องแจ้งเอกสารข้อเท็จจริง (PMNs) ก่อนการผลิตสารเคมีใหม่
05/07/2016

ผลิตภัณฑ์: ทุกชนิด ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้สารเคมีใหม่ในกลุ่มสารเคมี Long-Chain perfluoroalkyl carboxylate (LCPFAC)
05/07/2016

ผลิตภัณฑ์: เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศร่างข้อกำหนดสำหรับขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของ เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่
05/07/2016

ผลิตภัณฑ์: เครื่องซักผ้า ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรฐานประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องซักผ้า
05/07/2016

ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาบังคับใช้ฉลากผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า
05/07/2016