ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: ตุรกี

กฎระเบียบ REACH 2017 ของตุรกี
27/02/2018

ผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค ประเทศ: ตุรกี

ประเทศตุรกีออกประกาศใหม่เพิ่มชื่อสารเคมีที่เป็นอันตรายต้องจำกัดในผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค
05/07/2016