ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: เกาหลีใต้

กฎหมายการจัดการทรัพยากรและการรีไซเคิล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ (Act for Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Automobiles, Bill Number 176319 (Known as Korea-RoHS)
04/04/2018

ผลิตภัณฑ์: ทุกชนิด ประเทศ: เกาหลีใต้

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สาธารณรัฐเกาหลี
15/01/2018

ผลิตภัณฑ์: ทุกชนิด ประเทศ: เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ออกประกาศทบทวนกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนการประหยัดและการนำทรัพยากรมาใช้ใหม่
05/07/2016

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า
05/07/2016

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: เกาหลีใต้

Act for Resource Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles
28/09/2015

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: เกาหลีใต้

Electrical Appliances Safety Control Law หรือ EK Mark
28/09/2015