ผลิตภัณฑ์: เครื่องซักผ้า ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) ของสหรัฐอเมริกา
30/03/2022

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศ: ไทย

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
28/05/2020

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: สหภาพยุโรป

EU เร่งออกมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า หวังเพิ่มปริมาณรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นภายในปี 2573
02/10/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: สหภาพยุโรป

EU ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
07/08/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: จีน

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนออกข้อกาหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
11/06/2018

ผลิตภัณฑ์: ทุกชนิด ประเทศ: ติมอร์-เลสเต

กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของติมอร์-เลสเต
27/04/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: อินเดีย

Ecomark ของอินเดีย
04/04/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: เกาหลีใต้

กฎหมายการจัดการทรัพยากรและการรีไซเคิล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ (Act for Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Automobiles, Bill Number 176319 (Known as Korea-RoHS)
04/04/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: จีน

จีนเริ่มเก็บค่าบริหารจัดการเศษซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
07/03/2018

ผลิตภัณฑ์: E&E ประเทศ: เยอรมนี

ฉลากสิ่งแวดล้อม Blue Angel ของเยอรมนี
07/03/2018

ผลิตภัณฑ์: REACH ประเทศ: ตุรกี

กฎระเบียบ REACH 2017 ของตุรกี
27/02/2018

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย

เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี-22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
19/02/2018