ศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทย กับ เวียดนาม


ในปี 2564 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีมูลค่าทั้งหมดของอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ อยู่ที่ราวๆ 86,309.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.28 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และยังเป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานแรงงานในประเทศมากที่สุดอีกด้วย

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในตลาดโลกค่อนข้างมาก ปัจจุบัน เวียดนามจัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก โดยเวียดนามมีมูลค่าการส่งออก 196,864 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นที่น่าจับตามองของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โลก ถึงการเปลี่ยนแปลงของเวียดนาม ในด้านของศักยภาพการแข่งขัน ทรัพยากรต่างๆในประเทศ

02/06/2022 09:30
71

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของราคาน้ำมันต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจนเกินกำลังการผลิต
10/06/2022
381

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

...

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเกมทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ให้บริการด้านข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเกมอย่าง Newzoo เผยว่า ...
09/05/2022
149

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่

เมื่อเทรนด์เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก
25/03/2022
409