ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่


เมื่อเทรนด์เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างมุ่งเน้นไปที่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หรือพลังงานทดแทน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าแบบดังกล่าวยังมีข้อจำกัดให้ต้องคำนึงถึง คือ ด้านความเสถียรภาพของระบบ เนื่องจากแหล่งที่มาของพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่นั้นมาจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ ที่มีความผันผวนสูง มนุษย์ไม่สามารถ อ่านเพิ่มเติม..

25/03/2022
410

เอกสารแนบ: Battery_System01-03-2022.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของราคาน้ำมันต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจนเกินกำลังการผลิต
10/06/2022
382

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทย กับ ...

ในปี 2564 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีมูลค่าทั้งหมดของอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ อยู่ที่ราวๆ 86,309.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.28 ...
02/06/2022 09:30
71

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

...

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเกมทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ให้บริการด้านข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเกมอย่าง Newzoo เผยว่า ...
09/05/2022
150