ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่


เมื่อเทรนด์เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างมุ่งเน้นไปที่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หรือพลังงานทดแทน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าแบบดังกล่าวยังมีข้อจำกัดให้ต้องคำนึงถึง คือ ด้านความเสถียรภาพของระบบ เนื่องจากแหล่งที่มาของพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่นั้นมาจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ำ ที่มีความผันผวนสูง มนุษย์ไม่สามารถ อ่านเพิ่มเติม..

25/03/2022
708

เอกสารแนบ: Battery_System01-03-2022.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ทิศทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยผ่าน (ร่าง) ...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหนึ่งในแผนที่ช่วยระบุทิศทางการพัฒนาประเทศซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศควบคู่กับแผนอื่นๆ เช่น ...
23/09/2022
25

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย ฉบับที่ 12 ...

ประเทศมาเลเซียได้เดินหน้าสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สร้างการเติบโตและสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น โดยรัฐบาลมาเลเซียมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจมาเลเซียในอีก 5 ปีข้างหน้า (2021-2025)
09/09/2022
103

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของราคาน้ำมันต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจนเกินกำลังการผลิต
10/06/2022
659