พาณิชย์ เผยคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอนุญาตให้คนต่างชาติลงทุนในไทยเดือนเม.ย.65 จำนวน 20 ราย ส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฮ่องกง นำเงินเข้าลงทุน 418 ล้าน จ้างงานคนไทย 592 คน..


นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานให้ทราบว่าเดือนเม.ย.2565 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 20 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฮ่องกง มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 418 ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 592 คน และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนด้วย

สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรายละเอียดและคุณสมบัติ และการใช้งานเครื่อง Machining Center สำหรับการผลิตชิ้นงานเครื่องจักรกลไฟฟ้า และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมและการใช้งานไร้สายของระบบ Optime ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือและผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
         
โดยธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เช่น กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยเป็นผู้ให้บริการระบบฝากซื้อขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริการให้ใช้ช่วงสิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ด้านการธนาคาร ด้านการเงิน และด้านการประกันภัย บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค เช่น การให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคแบบครบวงจรในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การช่วยเหลือด้านการออกแบบ การพัฒนา และทดสอบระบบ เป็นต้น บริการรับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

 


27/05/2022
78


ที่มา: commercenewsagency
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเฮ! สหรัฐยกเว้นภาษีนำเข้า 2 ปี

กรมการค้าต่างประเทศ เผยหลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จาก 4 ...

09/06/2022
62

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือนติดหลังโควิด-19 คลี่คลาย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือนติดหลังโควิด-19 คลี่คลาย สศอ. ...

02/06/2022
72

ส่งออกเม.ย.65 ยังขยายตัว เพิ่ม 9.9% แต่ค้าชายแดนยอดตก ...

“จุรินทร์”เผยส่งออกเม.ย.65 ยังขยายตัวได้ดี ทำได้มูลค่า 23,521.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 9.9% ยอดรวม 4 ...

31/05/2022
56

เตรียมนำรัฐมนตรีการค้าเอเปก 21 เขตเศรษฐกิจ ถกทำ ...

“พาณิชย์”นับถอยหลังการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก 19-22 พ.ค.นี้ ...

27/05/2022
64