เทคโนโลยี 5G


เทคโนโลยี 5G คือ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย Generation 5 ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้รับ-ส่งข้อมูลในปริมาณมากกว่าเทคโนโลยี 4G ถึง 1,000 เท่า ซึ่งเทคโนโลยี 5G ถูกมองว่าเป็นเพียงระบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนระบบเดิมด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่า ดังเช่นที่เทคโนโลยี 4G มาทดแทนเทคโนโลยี 3G แต่ในความจริงแล้ว 5G เป็นเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงและมีความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลปริมาณมาก โดยอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน 5G ไม่จำกัดเพียงแค่ใน Smartphone อีกต่อไป แต่จะรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถรองรับเทคโนโลยี 5G ได้ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกันและส่งผ่านข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็ว


01/10/2021 13:30
358


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีของปัญญาประเดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็น ระบบประมวลผล ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก ...

18/08/2021 09:00
2418

เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor)

  เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor) ความหมายของเซนเซอร์ (Sensor)   เซนเซอร์ หมายถึง ...

04/12/2020 09:00
14749

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

แนวคิด Internet of Things เดิมมาจาก Kevin Ashton บิดาแห่ง Internet of Things ในปี 1999 ...

06/08/2020 14:30
986