ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

Electrolux

นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งบริษัทในเมืองสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อปี 2462 บริษัทอีเลคโทรลักซ์ได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการออกแบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนตลอดมา ...
23/01/2018 15:00
974

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

BEKO

รากฐานที่เหนือกว่าของการดำเนินธุรกิจของเรายึดถือคือ ความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมทางธุรกิจ ...
10/01/2017
1092

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

Mitsubishi Electric

ประวัติของ Mitsubishi Electric นั้นเป็นประวัติแห่งการพัฒนาสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1921 ครั้นในขณะนั้นเมื่อบริษัท Mitsubishi Shipbuilding Co.,Ltd. (ปัจจุบันคือบริษัท ...
01/07/2016
798

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

Haier

กว่าที่ธุรกิจ Haier จะก้าวเดินมาถึง 26 ปีในปีนี้ ย่อมต้องมีอุปสรรคนานัปการ เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ที่กว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นั้น ต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ นานาเช่นเดียวกัน “จาง รุ่ยหมิน” CEO ของ ...
01/06/2016
929

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

บริษัท โตชิบา

บริษัท โตชิบา หากเอ่ยถึง โตชิบา แล้วคนอาจรู้ในแง่มุมที่แตกต่างกันไป ส่วนหนึ่งคงคุ้นเคยถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท ตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลม ...
31/05/2016
921

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

แอลจี อีเลคโทรนิคส์

แอลจีอีเลคโทรนิคส์ มีบทบาทที่มีพลังในตลาดโลกด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นในการทำธุรกิจทั่วโลก จากผลนี้แอลจีอีเลคโทรนิคส์ มี Global Operations 119 แห่ง (บริษัทในเครือ 103 แห่งทั่วโลกและสาขาย่อย 16 แห่ง) ...
01/05/2016
807

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

Panasonic Corporation

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2461 พวกเราที่ พานาโซนิค ได้มีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และวางตำแหน่ง "ผู้คน" ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ของเราเรื่อยมา ด้วยเหตุนี้ ...
01/04/2016
827

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

Samsung Electronics

Samsung Electronics เป็นผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและสื่อดิจิตอลในตลาดดิจิตอลระดับโลก ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการจากนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์และเชื่อถือได้ ...
01/03/2016
851

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

Sharp

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ชาร์ป” เกิดจากการร่วมทุนทางธุรกิจ 3 ฝ่าย ระหว่าง ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น 50% บริษัท ห้างเทพนคร พาณิชย์ จำกัด และ ...
01/02/2016
1093

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

Sony Corporation

Major Products Televisions LCD televisions Digital imaging Interchangeable single-lens cameras, compact digital cameras, video cameras Audio / Video Home audio, Blu-ray Disc? players and ...
01/01/2016
985

ประเภท: รายละเอียดผู้ประกอบการโลก

Hitachi

จำกควำมมุ่งหวังให้ชีวิตผู้คนและโลกใบนี้ดีขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงใจผู้บริโภคเสมอมำ ค ำมั่นสัญญำเหล่ำนี้ได้ยึดถือเป็นหลักปรัชญำกำรท ำงำนของบริษัทฮิตำชิ ...
01/12/2015
930