เทคโนโลยี 5G

เทคโนโลยี 5G คือ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย Generation 5 ...

01/10/2021 13:30
438

เทคโนโลยีของปัญญาประเดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็น ระบบประมวลผล ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก ...

18/08/2021 09:00
3281

เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor)

  เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor) ความหมายของเซนเซอร์ (Sensor)   เซนเซอร์ หมายถึง ...

04/12/2020 09:00
18520

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

แนวคิด Internet of Things เดิมมาจาก Kevin Ashton บิดาแห่ง Internet of Things ในปี 1999 ...

06/08/2020 14:30
1197