สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม
ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
57 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น6 ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

0-2280-7272 ต่อ 303, 304, 407, 499

kittaya@thaieei.com

จันทร์ - ศุกร์: 9:00 AM to 5:00 PM

ส่งข้อความถึงเรา