ค้นหาแบบ:
ปี: *
เดือน: *

ISIC Name:


 
 
 
Export to excel.
ISIC NameUOMม.ค.
21
ก.พ.
21
มี.ค.
21
เม.ย.
21
พ.ค.
21
มิ.ย.
21
ก.ค.
21
ส.ค.
21
ก.ย.
21
ต.ค.
21
พ.ย.
21
ธ.ค.
21
ม.ค.
22
ก.พ.
22
มี.ค.
22
เม.ย.
22
พ.ค.
22
มิ.ย.
22
ก.ค.
22
PCBA
ชิ้น
33,035,598 39,859,641 44,280,044 35,554,741 44,034,817 46,924,232 39,299,275 39,555,594 42,356,904 40,175,912 40,129,168 38,445,210 40,811,167 43,598,224 47,317,890 42,275,167 41,367,158 40,919,504 41,525,591
PWB
ตร.ม.
1,389,744 1,403,207 1,620,766 1,446,416 1,483,556 1,482,821 1,445,347 1,525,350 1,644,352 1,753,727 1,729,618 1,710,661 1,697,864 1,506,336 1,658,490 1,433,191 1,830,072 1,550,336 1,244,978
Integrated circuits (IC)
พันชิ้น
3,679,675 3,565,771 4,112,630 3,797,231 3,888,225 3,947,748 3,959,918 3,692,410 3,984,355 4,107,180 4,263,334 4,178,195 4,247,270 3,708,074 4,244,070 3,979,279 4,227,675 4,228,821 4,573,325
หน่วยรับข้อมูล/แสดงผล: Printer
หน่วย
2,191,422 2,119,663 2,158,507 1,883,966 1,240,198 1,328,987 1,858,090 1,824,748 1,800,312 1,700,117 1,623,773 1,948,355 2,148,540 1,977,786 1,787,133 1,252,321 1,458,203 1,890,180 1,766,757
มอเตอร์ไฟฟ้า
ตัว
317,826 345,550 395,178 325,361 380,658 332,052 274,727 286,584 370,616 370,540 432,035 344,518 394,653 392,176 469,616 380,673 422,413 357,016 347,358
สายไฟฟ้า
ตัน
10,658 11,680 17,378 12,118 13,546 14,696 12,186 12,253 13,230 10,084 10,890 9,749 8,538 10,012 11,610 9,739 11,220 12,212 9,773
สายเคเบิ้ล
ตัน
6,383 7,326 8,278 5,638 6,798 7,078 5,378 5,380 5,793 6,893 7,578 7,284 6,434 7,299 7,685 5,590 4,521 6,427 5,296
พัดลมตามบ้าน
เครื่อง
800,720 913,533 1,351,508 933,200 1,087,452 1,018,483 661,757 814,822 975,287 1,002,807 903,175 1,147,727 1,006,066 1,052,352 1,208,475 892,267 1,004,333 873,087 848,337
ตู้เย็น
เครื่อง
724,287 673,812 807,320 658,167 806,089 831,603 717,277 625,915 636,466 624,417 702,222 669,755 737,184 733,718 826,555 673,395 798,718 732,237 620,688
เครื่องซักผ้า
เครื่อง
990,969 961,503 1,029,083 879,787 938,863 818,336 797,216 757,012 721,020 750,349 792,963 685,370 821,726 823,020 842,864 686,607 695,573 628,310 638,703
หม้อหุงข้าว
เครื่อง
312,488 277,734 338,061 261,075 324,346 362,807 289,296 249,212 268,382 257,487 310,193 358,855 302,545 270,470 263,588 215,703 258,773 240,295 201,225
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คอนเดนซิ่งยูนิต
เครื่อง
1,271,698 1,419,508 1,729,570 1,352,105 1,442,092 1,102,213 1,015,661 655,073 1,123,336 1,020,358 1,048,412 994,554 1,209,402 1,400,209 1,599,505 1,336,652 1,501,569 1,422,662 1,177,310
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แฟนคอยล์ยูนิต
เครื่อง
1,498,792 1,626,166 1,964,822 1,564,380 1,713,926 1,350,020 1,139,984 819,645 1,304,193 1,180,928 1,126,678 1,164,082 1,367,450 1,492,325 1,778,205 1,450,882 1,675,684 1,609,752 1,511,466
คอมเพรสเซอร์
เครื่อง
929,229 967,015 1,141,463 1,033,230 1,151,422 1,079,648 920,830 939,583 1,051,271 1,046,725 1,074,524 849,057 1,042,857 1,092,984 1,193,529 1,021,681 1,170,014 1,130,584 1,138,535
Microwave oven
เครื่อง
136,431 128,737 157,325 112,475 163,768 127,052 115,544 84,807 118,805 101,124 119,995 124,365 110,494 93,968 98,221 88,440 110,534 104,685 127,690
Electric water pot
เครื่อง
75,217 69,025 78,125 62,976 93,514 103,981 75,438 70,606 81,513 111,204 62,464 61,491 101,878 79,106 78,750 49,958 59,754 53,100 47,458
Data Storage Unit Hard Disk Drive (HDD)
ชิ้น
13,299,928 12,930,439 15,159,172 12,529,382 13,223,770 16,490,637 11,153,196 11,984,422 15,430,078 12,051,586 12,169,476 15,041,536 10,390,759 11,404,921 13,919,439 9,080,168 8,914,165 10,817,014 7,580,487
Semiconductor devices Transistors
พันชิ้น
991,787 926,441 1,147,800 1,042,545 1,121,390 1,127,943 1,059,914 1,113,650 1,045,450 1,017,336 1,113,141 909,448 976,536 996,630 1,036,197 942,756 1,086,941 1,041,455 996,855
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
**ข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลประมาณการที่คำนวณประมาณการจากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม