ผลิตภัณฑ์: อ่างอาบน้ำวน ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1551-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอ่างอาบน้ำวน
04/04/2019

ผลิตภัณฑ์: กระทะไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1594-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะไฟฟ้าเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์
04/04/2019

ผลิตภัณฑ์: บัลลาสต์ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2234-2557 (บังคับ)
หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
08/03/2019

ผลิตภัณฑ์: หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2235-2557 (บังคับ)
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
08/03/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1100-2553 (บังคับ)
สายไฟฟ้าร่วมแกนความถี่วิทยุ
20/02/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องปั่นสลัดน้ำ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1542-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ
20/02/2019

ผลิตภัณฑ์: เตาไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1913-2554 (บังคับ)
เตาหุงต้ม หัวเตา เตาอบ ชนิดใช้ประจำที่และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
18/01/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2543-2555 (บังคับ)
มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะมาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น1 และชั้น2)
18/01/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม 8-2554 (บังคับ)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม8 สายอ่อนสำหรับงานที่ต้องการความอ่อนตัวสูง
17/12/2018

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม 7-2554 (บังคับ)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม7 สายไฟฟ้าทนความร้อนฉนวนยางเอทิลีนไวนิลแอซีเทต
17/12/2018

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม 5-2554 (บังคับ)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม5 สายไฟฟ้าลิฟต์
09/11/2018

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม6-2554 (บังคับ)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม6 สายอิเล็กโทรดของเครื่องเชื่อมอาร์ก
09/11/2018


Copyright © 2016 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved