ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม1-2551 (บังคับ)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไป
12/11/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม2-2553 (บังคับ)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม2 วิธีทดสอบ
12/11/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2059-2552 (บังคับ)
สวิตช์ใยแก้วนำแสง เล่ม1 ข้อกำหนดรายการร่วม
24/10/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1523-2552 (บังคับ)
ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
24/10/2019

ผลิตภัณฑ์: สายเคเบิลโทรคมนาคม ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1929 เล่ม1-2552 (บังคับ)
ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม1 ข้อกำหนดร่วม
12/09/2019

ผลิตภัณฑ์: สายเคเบิลโทรคมนาคม ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1929 เล่ม2-2552 (บังคับ)
ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม1-1 แบบเปล่าสำหรับข้อกำหนดรายละเอียดของขั้วต่อ
12/09/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ และอุปกรณ์สำหรับสื่อสารในระบบเครื่อข่ายทางสาย ไร้สาย ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2076-2552 (บังคับ)
เครื่องรับการส่งกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง-ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน-ขีดจำกัดและวิธีวัด
05/08/2019

ผลิตภัณฑ์: ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1874-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปิ้งย่างเชิงพาณิชย์
05/08/2019

ผลิตภัณฑ์: เตาไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2426-2552 (บังคับ)
เตาเผาไฟฟ้า: แบบความต้านทาน
09/07/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2427-2552 (บังคับ)
ตัวนำไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
09/07/2019

ผลิตภัณฑ์: เตาไมโครเวฟ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1845-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชย์
10/06/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1538-2552 (บังคับ)
บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 5 ลำโพง
10/06/2019