ผลิตภัณฑ์: เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ และอุปกรณ์สำหรับสื่อสารในระบบเครื่อข่ายทางสาย ไร้สาย ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2076-2552 (บังคับ)
เครื่องรับการส่งกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง-ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน-ขีดจำกัดและวิธีวัด
05/08/2019

ผลิตภัณฑ์: ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1874-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปิ้งย่างเชิงพาณิชย์
05/08/2019

ผลิตภัณฑ์: เตาไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2426-2552 (บังคับ)
เตาเผาไฟฟ้า: แบบความต้านทาน
09/07/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2427-2552 (บังคับ)
ตัวนำไฟฟ้าของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน
09/07/2019

ผลิตภัณฑ์: เตาไมโครเวฟ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1845-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชย์
10/06/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1538-2552 (บังคับ)
บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 5 ลำโพง
10/06/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องครัวไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1838-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจาน
14/05/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1910-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับจักรเย็บผ้าไฟฟ้า
14/05/2019

ผลิตภัณฑ์: อ่างอาบน้ำวน ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1551-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอ่างอาบน้ำวน
04/04/2019

ผลิตภัณฑ์: กระทะไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1594-2553 (บังคับ)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะไฟฟ้าเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์
04/04/2019

ผลิตภัณฑ์: บัลลาสต์ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2234-2557 (บังคับ)
หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
08/03/2019

ผลิตภัณฑ์: หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2235-2557 (บังคับ)
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
08/03/2019