ผลิตภัณฑ์: เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2425-2560 (บังคับ)
เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
12/11/2020

ผลิตภัณฑ์: เต้าเสียบและเต้ารับ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 166-2549 (บังคับ)
เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน
20/07/2020

ผลิตภัณฑ์: หลอดไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 4 เล่ม 1-2558 (บังคับ)
หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน: คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
17/07/2020

ผลิตภัณฑ์: เครื่องทำน้ำร้อน ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: ว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2562) (บังคับ)
ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
21/01/2020

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1784-2552 (ทั่วไป)
วิธีวัดที่แนะนำซึ่งทำกับเครื่องรับ สำหรับการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เล่ม 3 การวัดทางไฟฟ้าบนเครื่องรับโทรทัศน์หลายช่องสัญญาณเสียง โดยใช้ระบบคลื่นพาห์ย่อย
08/01/2020

ผลิตภัณฑ์: แบตเตอรี่ ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2879-2560 (ทั่วไป)
แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
01/01/2020

ผลิตภัณฑ์: เครื่องซักผ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2537-2562 (ทั่วไป)
เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย – วิธีวัดสมรรถนะ
01/01/2020

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม4-2551 (ทั่วไป)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน
12/12/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม3-2551 (ทั่วไป)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน
12/12/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม1-2551 (ทั่วไป)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไป
12/11/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม2-2553 (ทั่วไป)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม2 วิธีทดสอบ
12/11/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2059-2552 (ทั่วไป)
สวิตช์ใยแก้วนำแสง เล่ม1 ข้อกำหนดรายการร่วม
24/10/2019