ผลิตภัณฑ์: เครื่องทำน้ำร้อน ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: ว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2562) (บังคับ)
ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
21/01/2020

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1784-2552 (ทั่วไป)
วิธีวัดที่แนะนำซึ่งทำกับเครื่องรับ สำหรับการส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์ เล่ม 3 การวัดทางไฟฟ้าบนเครื่องรับโทรทัศน์หลายช่องสัญญาณเสียง โดยใช้ระบบคลื่นพาห์ย่อย
08/01/2020

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม4-2551 (ทั่วไป)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม4 สายอ่อน และสายไฟฟ้าอ่อน
12/12/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม3-2551 (ทั่วไป)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม3 สายไฟฟ้าทนความร้อนหุ้มฉนวนยางซิลิโคน
12/12/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม1-2551 (ทั่วไป)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไป
12/11/2019

ผลิตภัณฑ์: สายไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 955 เล่ม2-2553 (ทั่วไป)
สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนยาง แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม2 วิธีทดสอบ
12/11/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2059-2552 (ทั่วไป)
สวิตช์ใยแก้วนำแสง เล่ม1 ข้อกำหนดรายการร่วม
24/10/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1523-2552 (ทั่วไป)
ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป
24/10/2019

ผลิตภัณฑ์: สายเคเบิลโทรคมนาคม ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1929 เล่ม2-2552 (ทั่วไป)
ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม1-1 แบบเปล่าสำหรับข้อกำหนดรายละเอียดของขั้วต่อ
12/09/2019

ผลิตภัณฑ์: สายเคเบิลโทรคมนาคม ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1929 เล่ม1-2552 (ทั่วไป)
ขั้วต่อสำหรับใยแก้วและสายเคเบิ้ลใยแก้ว เล่ม1 ข้อกำหนดร่วม
12/09/2019

ผลิตภัณฑ์: ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 1874-2553 (ทั่วไป)
ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปิ้งย่างเชิงพาณิชย์
05/08/2019

ผลิตภัณฑ์: เครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ และอุปกรณ์สำหรับสื่อสารในระบบเครื่อข่ายทางสาย ไร้สาย ประเทศ: ไทย
มาตรฐาน: มอก. 2076-2552 (ทั่วไป)
เครื่องรับการส่งกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง-ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน-ขีดจำกัดและวิธีวัด
05/08/2019