ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

...

ในปัจจุบัน หากกล่าวถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเวียดนามกาลังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งเวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีเสถียรภาพทางการเมือง ...
12/08/2019
24

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง

ภาพรวมการส่งออกสินค้าไฟฟ้ากำลัง ในรายตลาดส่งออก กลุ่มประเทศคู่ค้าหลักได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดโลกเช่นกัน ทำให้ไทยส่งออกสินค้าไฟฟ้ากำลังไปยังตลาดส่งออกไม่มากเท่าที่ควร โดยเฉพาะ ตลาดจีน ...
30/07/2019 09:30
39

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ Made in Chaina 2025

ยุทธศาสตร์Made in China 2025เริ่มจากรัฐบาลจีนมีแนวคิดที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิต ภายในประเทศ โดยในปี 2015 ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้เห็นชอบและอนุมัติประกาศยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ...
02/07/2019
81

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและตุรกี ...

การเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและตุรกี มีจุดเริ่มต้นจากการที่ไทยและตุรกีได้มี การจัดตั้ง Joint Trade Commission (JTC) ที่ลงนามตั้งแต่ปี 1987
03/06/2019
92

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯไทย

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มานานกว่า 40 ปี ...
22/04/2019
149

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ...

หลายเดือนที่ผ่านมา สงครามทางการค้า (Trade War) ระหว่างสหรัฐฯ และจีนถือเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกาลังให้ความสาคัญ เนื่องจากการใช้มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ กับจีนนั้น อาจส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ ...
11/04/2019
152

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Lithium-ion Battery) ...

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ที่กำลังถูกพูดถึงมากในปัจจุบัน จากกระแสของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นส่วนประกอบสำคัญ ...
20/02/2019
78

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

Machine Learning

หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่า Big Data อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันคนเราค่อนข้างมาก รวมทั้งในวงการของธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้วย
31/01/2019 16:00
59

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบจากมาตรการเซฟการ์ดต่ออุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าไทย

มาตรการเซฟการ์ด (Safeguard Measure) เป็นมาตรการทางการค้าที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมปริมาณการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของประเทศ ...
18/01/2019
36

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Eastern Eastern Economic Economic Economic Economic Corridor Corridor Corridor Corridor : EEC) คือ ...
02/01/2019
42