ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของราคาเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้น ...

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างงาน รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ...
08/10/2021
138

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

นโยบายกรีนดีล (European Green Deal)

แผนกนโยบายและแผน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะพาไปทำความรู้จักกับ ‘นโยบายกรีนดีล (European Green Deal)’ ของสหภาพยุโรป ...
07/09/2021
250

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การค้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทย ...

แผนกโยบายและแผน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชวนอัพเดตนโยบายการค้าและอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหราชอาณาจักรหลัง Brexit ...
07/09/2021
242

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติเห็นชอบและกำหนดให้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน ...
30/07/2021
335

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ภาพรวมสินค้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทย ...

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน นำเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค ...
09/07/2021
434

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

รายงานการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) ...

อุตสาหกรรมตู้เย็นของไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ...
08/07/2021 13:00
530

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

แนวคิดวงจรคู่ (Dual Circulation) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 14 ...

หากมองย้อนกลับไปยังอดีตของประเทศจีนจะพบว่า จีนเคยเป็นประเทศที่ยากจนและมีความล้าหลังทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและภาคการเกษตรมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้การนำของ เติ้ง เสี่ยวผิง ในปี ...
30/06/2021
432

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของการขาดแคลนชิปวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ...

ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาชิปวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ขาดตลาด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเป็นวงกว้าง ...
09/06/2021
468

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ...

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership) เป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ ...
02/04/2021
396

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

SELF-SERVICE KIOSK เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

ปัจจุบัน พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตาม การพัฒนาของเทคโนโลยี รวมถึงเน้นความสะดวกสบายและความรวดเร็วมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ...
22/03/2021
316

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard ...

มาตรการปกป้องการนาเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) ...
10/03/2021
407

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ‘โจ ไบเดน’ ...

หลังจากที่ โจ ไบเดน (Joe Biden) ชนะการเลือกตั้งและได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ ทาให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างจับตามองว่า โจ ไบเดน ...
25/01/2021
484