การยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) ของสหรัฐฯ ต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย


04/12/2020
159

เอกสารแนบ: GSP-EE-1163.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ‘โจ ไบเดน’ ...

หลังจากที่ โจ ไบเดน (Joe Biden) ชนะการเลือกตั้งและได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ ทาให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างจับตามองว่า โจ ไบเดน ...
25/01/2021
192

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

การค้าของเวียดนามเปรียบเทียบการค้าของไทยในสินค้า ...

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทต่อการภาคการส่งออกของประเทศไทย รวมทั้งใน ตลาดโลกยังคงต้องการสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นถึงความสามารถ ศักยภาพ ...
20/11/2020 09:30
173

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ยกระดับเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ

เกษตรกรส่วนใหญ่มักเผชิญกับปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ การเพาะปลูก เช่น ภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ความเสี่ยงจากโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช ...
27/10/2020
298