เกาะกระแสรถยนต์ไฟฟ้าไทยในปัจจุบัน

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค Covid 19

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) เริ่มแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2019 หลังจากนั้นได้มีการลุกลามไปในหลายประเทศอย่างรวดเร็วทาให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ...
09/07/2020
55

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ...

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)1 เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรค ทางการค้า การลงทุน น าเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค ...
26/05/2020
142

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ...

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) เริ่มต้นเจรจาครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2010 ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีการประชุมร่วมกันหลังจากนั้นอีก 6 รอบ ก่อนที่ทั้ง 2 ...
07/05/2020
137