แนวโน้มการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ...

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)1 เป็นการร่วมมือกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดอุปสรรค ทางการค้า การลงทุน น าเข้าสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการบริโภค ...
26/05/2020
10

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ...

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) เริ่มต้นเจรจาครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2010 ในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีการประชุมร่วมกันหลังจากนั้นอีก 6 รอบ ก่อนที่ทั้ง 2 ...
07/05/2020
52

ประเภท: บทความ/บทวิเคราะห์

ผลกระทบของการยกเลิกระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ...

GSP หรือ Generalized System of Preferences เป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ของประเทศที่พัฒนาแล้วแก่สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเพื่อลดหย่อนหรือ ยกเว้นอากรขาเข้า ...
22/04/2020
131