ตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบ


อุตสาหกรรมตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบของไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้สินค้าของไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งเมื่อเทียบกับสินค้าจากจีนแล้วสินค้าจากจีนจะมีราคาที่ต่ำกว่าแต่คุณภาพของสินค้ายังไม่ดีเท่าที่ควร ขณะเดียวกันสินค้าไทยยังมีราคาต่ำกว่าสินค้าจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อีกด้วยสินค้าตู้เย็นใช้ในบ้านเรือนและส่วนประกอบของจากไทย จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ การที่ผู้บริโภคในตลาดระดับกลางให้ความสำคัญกับการใช้งานและราคามากกว่าตราสินค้า จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดในกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางได้


19/09/2019 10:00
47

เอกสารแนบ: ตู้เย็น 2019.pdfรายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเพียงช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ.2009 ซึ่งปริมาณการผลิตเครื่องปรับอากาศเกิดขึ้นจากบทบาทของบริษัทข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่ ...
19/09/2019 09:00
44

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

IC (Integrated Circuit)

ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในด้านต่างๆ อีกทั้งได้ไปแทรกอยู่ในกลุ่ม ธุรกิจ เช่น ยานยนต์ โทรคมนาคม ปิโตรเคมี เป็นต้น ...
12/09/2019 10:00
41

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

Storage Unit 2019

สินค้า Storage Unit นั้นถือเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและอัตราการเติบโตในระดับสูง ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออก ...
04/07/2019 14:30
70