ตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบ


อุตสาหกรรมตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบของไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้สินค้าของไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งเมื่อเทียบกับสินค้าจากจีนแล้วสินค้าจากจีนจะมีราคาที่ต่ำกว่าแต่คุณภาพของสินค้ายังไม่ดีเท่าที่ควร ขณะเดียวกันสินค้าไทยยังมีราคาต่ำกว่าสินค้าจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อีกด้วยสินค้าตู้เย็นใช้ในบ้านเรือนและส่วนประกอบของจากไทย จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ การที่ผู้บริโภคในตลาดระดับกลางให้ความสำคัญกับการใช้งานและราคามากกว่าตราสินค้า จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาดในกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางได้


19/09/2019 10:00
220

เอกสารแนบ: ตู้เย็น 2019.pdfรายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีความสำคัญกับการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก E&E ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ร้อยละ 24 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ...
16/06/2020 08:30
38

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply)

เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Supply) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า UPS นั้น เป็นอุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ...
02/12/2019
149

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเพียงช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี ค.ศ.2009 ซึ่งปริมาณการผลิตเครื่องปรับอากาศเกิดขึ้นจากบทบาทของบริษัทข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่ ...
19/09/2019 09:00
221