เครื่องซักผ้า


ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า (Washing Machines) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งที่มีแนวโน้มที่ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ระบบการท างานแบบอัจฉริยะได้ เพราะในปัจจุบันเทรนด์เทคโนโลยีเรื่อง Internet of Things ที่ว่าด้วยอุปกรณ์เกือบจะทุกชิ้นในโลกนี้จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นั้น ท าให้ผู้ผลิต อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยหรือโมเดิร์นมากกว่าเดิม รวมถึงกระบวนการท างาน และขั้นตอนต่างๆ ก็สมาร์ทขึ้น โดยเครื่องซักผ้าอัจฉริยะสามารถแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคได้ด้วยการแจ้งเตือน กระบวนการซักในขั้นตอนต่างๆ มายังสมาร์ทโฟน ของผู้บริโภค เช่น มีการเตือนเมื่อปั่นผ้าเสร็จ แต่ถ้าในขณะนั้น ผู้บริโภคไม่อยู่บ้าน ผู้บริโภคก็สามารถสั่งให้เครื่องซักผ้าเข้าสู่โหมดพิเศษ ให้เครื่องปั่นผ้าที่อยู่ในถังซักแบบเบาๆ ทุกๆ 2 นาที เพื่อให้มีอากาศไหลผ่านผ้า ช่วยแก้ปัญหาไม่ให้ผ้าเกิดเชื้อราอับชื้น และแก้ปัญหาไม่ให้ผ้ายับได้ด้วย นี่ถือเป็นตัวอย่างอันชาญฉลาดของเครื่องซักผ้าอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ เป็นแบบเมืองมากขึ้น


19/03/2018 09:30
212
รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีความสำคัญกับการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก E&E ต่อมูลค่าการส่งออกรวม ร้อยละ 24 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ...
16/06/2020 08:30
15

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS (Uninterruptible Power Supply)

เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (Uninterruptible Power Supply) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า UPS นั้น เป็นอุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ...
02/12/2019
139

ประเภท: ผลิตภัณฑ์

ตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบ

อุตสาหกรรมตู้เย็นใช้ตามบ้านเรือนและส่วนประกอบของไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ...
19/09/2019 10:00
211