พฤศจิกายน 2562 (ข้อมูลเดือนกันยายน 2562/เดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2562)