“สุริยะ” เผยไทยลงทุนอุตฯ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแล้ว 1.16 แสนล้าน มั่นใจปี 69 ขึ้นนำอาเซียน


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามมติ ครม.วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่กำหนดมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีเป้าหมายระยะกลาง(ปี 2561-64) ให้เกิดการลงทุนและสร้างผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator : SI) ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว โดยข้อมูล ณ ปี 2563 พบว่าไทยมีการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแล้ว 116,676 ล้านบาท และมี SI ที่ขึ้นทะเบียนต่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) มีจำนวน 74 ราย มีระดับการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 25% ลดการนำเข้าหุ่นยนต์ฯ ได้ 12% ซึ่งมั่นใจว่าไทยจะก้าวสู่เป้าหมายระยะยาวที่กำหนดให้ไทยเป็นผู้นำการผลิตและการใช้หุ่นยนต์ฯ ในอาเซียน และมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี 2569

“ขณะนี้ไทยและทั่วโลกต่างเผชิญการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยิ่งทำให้โลกมีการขับเคลื่อนเทคโนโลยีต่างๆ ที่เร็วขึ้นเพื่อรองรับกับวิถีที่จะเปลี่ยนไป หรือ New Normal ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ ที่ต้องพึ่งระบบออนไลน์ เทคโนโลยีอัตโนมัติมากขึ้น ดังนั้น ยิ่งทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยการยกระดับการผลิตและเปลี่ยนวิกฤตสู่โอกาสเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตในอนาคตให้มากขึ้น และไทยเองก็มีศักยภาพและตามแผนการพัฒนาฯไทยก็มีมาตรการต่างๆ สนับสนุน เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ยกเว้นภาษีอากรตามประกาศและกระทรวงการคลัง เป็นต้น” นายสุริยะกล่าว

ทั้งนี้ CoRE จัดตั้งเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยรับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี รวมประมาณ 15 หน่วยงาน ยังฝึกอบรมยกระดับ SI รวมจำนวน 1,395 คน และบ่มเพาะ System Integrator (SI Startup) จำนวน 70 กิจการ และพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์ฯ รวม 185 ต้นแบบ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ยังร่วมมือกับเครือข่ายได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคน นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนที่จะเพิ่มจำนวน SI ในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อรองรับการขยายตัวและตอบสนองความต้องการระบบ Simplify Automation ทั่วประเทศ โดยยกระดับโรงกลึง อู่ซ่อมรถ ร้านซ่อมเครื่องจักรในพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเป็น Small shop ให้มีขีดความสามารถในการรับงานที่เป็น Automation มากขึ้น รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ธนาคาร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และประเมินการปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อการลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ประกอบการได้ต่อไป

 

23/07/2021
214


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งออกแอร์สูญ 3 พันล้าน “อินโดนีเซีย” ตั้งการ์ดนำเข้า

ส.อ.ท.หวั่นอุตสาหกรรมแอร์ขยาดทิ้งไทย หลัง “อินโดนีเซีย” ตั้งกำแพงสกัดสินค้านำเข้าจากไทย ...

24/09/2021
16

พาณิชย์เตรียมหารือยูเรเซีย เร่งหาแนวทางขยายความร่วมมือทางการค้า

“พาณิชย์” เตรียมประชุมทางไกลกับคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (EEC) 27 ...

24/09/2021
15

ขาดชิป-ชิ้นส่วนฉุดผลิต-ส่งออกรถยนต์ ส.ค.ดิ่ง “ส.อ.ท.” ...

ส.อ.ท.เผยปัญหาขาดแคลนชิป ชิ้นส่วน และล็อกดาวน์ฉุดยอดขาย การส่งออก การผลิตรถยนต์เดือน ...

23/09/2021
15

“อีอีซี” ปักหมุดลงทุนปี 65-69 ไม่ต่ำกว่า 2.2 ล้านล้าน หลัง 5 ...

สกพอ.เสนอ “กบอ.” ปรับแผนการลงทุนในพื้นที่อีอีซี 5 ปี (ปี 2565-66) ไม่น้อยกว่า 2.2 ล้านล้านบาท ...

17/09/2021
42