?อาเซียน-แคนาดา เร่งทำขอบเขต FTA ก่อนชงรัฐมนตรีเห็นชอบ ตั้งเป้าเปิดเจรจาปีนี้


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ (SEOM-AUSTR) ครั้งที่ 33 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา (SEOM-CANADA) ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 14-15 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา เพื่อหารือแผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ และเร่งหารือขอบเขตการจัดทำเอฟทีเอระหว่างอาเซียนและแคนาดา
         
นายดวงอาทิตย์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ มีความคืบหน้าการจัดทำขอบเขตการเจรจาเอฟทีเออาเซียน-แคนาดา เป็นอย่างมาก คงเหลือประเด็นการค้าใหม่ ๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่อาเซียนยังไม่เคยมีอยู่ในเอฟทีเอที่ผ่านมา โดยที่ประชุมจะเร่งหาทางออกร่วมกันโดยเร็ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ในเดือนก.ย.2564 และให้สามารถเปิดการเจรจาเอฟทีเอระหว่างกันได้ภายในปีนี้

 

ก่อนหน้านี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนได้เคยศึกษาการทำเอฟทีเออาเซียน-แคนาดา โดยพบว่า จะทำให้จีดีพีของไทยเพิ่มขึ้น 7,967 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 254,944 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 1.97% และจีดีพีอาเซียนจะเพิ่มขึ้น 39,361 ล้านเหรียญสหรัฐ (1,259,552 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 1.6% ส่วนแคนาดา เพิ่มขึ้น 5,104 ล้านเหรียญสหรัฐ (163,328 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 0.3%
         
อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้จัดการสัมมนา (Webinar Series) ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความเห็นเรื่องการจัดทำเอฟทีเออาเซียน-แคนาดา ในวันที่ 22 และ 29 มิ.ย.2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของไทยเรื่องการเปิดเจรจาจัดทำเอฟทีเออาเซียน-แคนาดาต่อไป
         
สำหรับผลการประชุมกับสหรัฐฯ อาเซียนได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ และยังได้หารือแผนงานความร่วมมือฉบับต่อไป (2564-2565) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี โดยมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ไปยังสหรัฐฯ และประเทศคู่เจรจาอื่น การสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้ระบบออนไลน์ประกอบธุรกิจในช่วงโควิด-19 รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ ได้มากขึ้น

 

22/06/2021
147


ที่มา: commercenewsagency
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ หารือ เอกอัครราชทูตปากีสถานฯ ...

ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอะศิม อิฟติคัร อะห์หมัด (H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad) ...

30/07/2021
153

ลุย FTA ไทย-ปากีสถาน เชื่อมเส้นทางการค้าสู่ “จีน”

ข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ (FTA) ไทย-ปากีสถานหยุดชะงักมา 2 ปี จากปี 2562 ...

22/07/2021
225

เอฟทีเอดันส่งออกไปอินเดีย 5 เดือน พุ่ง 47% ทะลุ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย FTA ที่ไทยมีกับอินเดีย 2 ฉบับหนุนส่งออกสินค้าไทยไปอินเดีย 5 ...

07/07/2021
219

อาเซียนจับมือจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ เดินหน้าอัปเกรด FTA ...

อาเซียนเดินหน้าอัปเกรด FTA และเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับคู่เจรจา ถกจีนปรับปรุงข้อตกลงให้ทันสมัย ...

22/06/2021
267