ก.อุตฯ ดีเดย์ 1 ม.ค.เปิดระบบ “i-Industry”


นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป กระทรวงอุตสาหกรรมจะเปิดใช้ระบบ i-Industry ทั่วประเทศ ใน ระบบงานหลัก ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ คือ 1) ระบบการลงทะเบียนกลางเพื่อเข้ารับบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม 2) ระบบการออกใบอนุญาตโรงงาน (รง.4) 3) ระบบการรายงาน การประกอบการด้วยตนเองผ่านการรายงาน single form และ 4) ระบบเรียกเก็บและชำระเงิน 

อย่างไรก็ดี  กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ โดยในปี 2563 และ 2564 จะเร่งพัฒนาและขยายผลระบบงานแบบ Big data สมัยใหม่ในลักษณะนี้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดเน้นคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมิให้หน่วยงานภาครัฐล้าสมัย หรือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

 

 

“หลังจากที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้กระทรวงฯ เร่งรัดปรับวิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงฯ ซึ่งเดิมมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างกระจัดกระจายตามกรมและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงฯ ให้เข้ามารวมศูนย์ไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย Big data ของรัฐบาล


26/12/2019
148


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สศอ.เผย ...

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ...

25/03/2020
8

โควิดฉุด7อุตฯใหญ่ ส่งออกวูบ1.4แสนล.

หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / อุตสาหกรรม / โควิดฉุด7อุตฯใหญ่ ส่งออกวูบ1.4แสนล. โควิดฉุด7อุตฯใหญ่ ...

20/03/2020
42

จับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีมาตรฐานมูลค่ากว่า 11 ลบ.

หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / อุตสาหกรรม / จับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีมาตรฐานมูลค่ากว่า 11 ...

17/03/2020
30

ก.อุตฯ มุ่งใช้นวัตกรรมเน้นผลิต – ขายได้

กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดันนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย นำนวัตกรรม และการตลาดควบคู่ไปในทิศทางเดียวกัน ...

09/03/2020
51