รบ.รับมือ.สงครามการค้าจีน-สหรัฐ 'จุรินทร์'จัด4มาตรการ เชื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาส


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สงครามการค้าที่เกิดขึ้นนั้นนำไปสู่ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งรัฐบาลนับแต่เข้าบริหารประเทศได้มีการดำเนินการหลายอย่างไปแล้ว เพื่อรองรับการหันเหทางการค้าและการลงทุน ด้านการค้าที่จะเป็นผลด้านบวก คือ สินค้าไทยมีโอกาสส่งออกไปทดแทนสินค้าสหรัฐในจีน หรือสินค้าจีนที่ส่งออกไปสหรัฐ ถือเป็นโอกาสสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าจีน เช่น ชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า จะได้รับผลกระทบ

 

โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการ 1.ตั้งทีมวอร์รูม ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์สงครามการค้าและเสนอแนวทางรับมืออย่างทันท่วงที มีคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนด้านพาณิชย์เพื่อจะได้ผลักดันการส่งออกเป็นรายกลุ่มสินค้าและรายตลาด 2.ทำโรดโชว์สินค้าไทยต้องทำอย่างมีเป้าหมายเพื่อเจาะตลาดสหรัฐและจีน รวมถึงขยายตลาดใหม่ไปยังอินเดีย ตะวันออกกลางและอาเซียน 3.บูรณาการการทำงานของทูตพาณิชย์และทูตเกษตร นับเป็นครั้งแรกที่สองหน่วยงานจะขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าเกษตรไปพร้อมๆกัน 4.ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี อีกประการหนึ่ง การหันเหทางการค้าอาจนำไปสู่การทะลักของสินค้าเข้าไทย กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องนี้แล้ว โดยจะใช้กลไก พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าจากต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ประกอบการไทย

ในส่วนของการหันเหทางการลงทุน คาดว่าจะเป็นผลกระทบด้านบวกต่อไทย เพราะจะมีนักลงทุนที่คิดย้ายฐานการผลิตออกจากสหรัฐและจีน โดยเฉพาะนักลงทุนที่จะย้ายออกจากจีน เช่นนักลงทุนสหรัฐ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ณ เวลานี้ มีจำนวน 10 ราย ที่ตัดสินใจจะมาลงทุนในไทย เช่น บริษัท Ricoh บริษัท Delta และคาดว่าจะมีเพิ่ม เพื่อดึงดูดนัก็ลงทุนกลุ่มนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ได้มอบหมายให้ BOI ไปดูแล ซึ่งจะดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.ออกมาตราการที่มากกว่าสิทธิพิเศษด้านภาษีเพื่อดึงการลงทุนมาไทย 2.ตั้งทีมเฉพาะกิจดึงนักลงทุนต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าโดยตรง 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในจีน สหรัฐ ญี่ปุ่น ยุโรป โดยให้ภาคเอกชนและสถาบันการเงินเข้าร่วม เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุน และเพิ่มความคล่องตัวในการอนุมัติ

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ทั้งหมดเป็นการดำเนินการของส่วนงานหลักที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสงครามการค้าโดยตรง ยังมีงานด้านอื่นๆ ที่รัฐบาลขับเคลื่อนคู่กันไป เช่น การเสริมศักยภาพและการลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและเกษตร รวมถึงการส่งเสริมทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนที่จะเข้ามาเพิ่ม แม้จะมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก แต่แนวทางที่ได้ทำและที่จะทำต่อไปจะนำไปสู่โอกาสเพิ่มศักยภาพในการส่งออก ยกระดับฐานการผลิต ส่งเสริมการถ่ายโอนความรู้ และเพิ่มการจ้างงาน


26/08/2019
50


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อนุมัติ มอก. 244 เรื่องรวดพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ผลงานประกาศมาตรฐาน มอก. 244 เรื่อง ...

17/10/2019
1

ไฟเขียว 4 อุตฯเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ลงทุน 2.8 หมื่นล.

บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบอนุมัติส่งเสริม 4 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 28,270 ล้านบาท ...

30/09/2019
15

สมอ.ยึดสินค้าไร้มาตรฐานกว่า 10 ล้านก่อนส่งขายออนไลน์เว็บชื่อดัง

สมอ. ส่งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบแหล่งจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ย่านแสมดำ ...

20/09/2019
10

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯต่ำสุดในรอบ10เดือน

ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ10เดือน ...

18/09/2019
39