เจรจา FTA ไทย-ตุรกีรอบ 3 ฉลุย “พาณิชย์” หวังใช้ตุรกีเป็นเกตเวย์ส่งออกสินค้าไทย


 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ตุรกี ครั้งที่ 3 ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี เพื่อหารือต่อเนื่องจากการเจรจารอบที่แล้วซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยในการเจรจา FTA ไทย-ตุรกี รอบที่ 3 ทั้งสองฝ่ายได้เริ่มการเจรจารูปแบบการลดภาษี (modality) หลังจากก่อนหน้าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีศุลกากรและสถิติการค้าระหว่างกันแล้ว                                                                                                                                                                   โดยไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดตลาดโดยผลักดันให้การลดภาษีภายใต้ FTA ไทย-ตุรกี ครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อขยายโอกาสส่งออกสินค้าศักยภาพของไทยไปยังตุรกี เช่น ผัก ผลไม้ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และยางพารา เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาร่างข้อบทต่างๆ ของความตกลง เช่น มาตรการเยียวยาทางการค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า และมาตรฐานสุขอนามัย เป็นต้น                   นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยขนาดเศรษฐกิจของตุรกีที่ใหญ่เป็น 2 เท่าของไทยและขนาดตลาดที่มีประชากรมากถึง 80 ล้านคน จึงมั่นใจว่าการจัดทำ FTA ไทย – ตุรกี จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมศักยภาพสำคัญของไทย รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตุรกี ประกอบกับตุรกีมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งไทยสามารถใช้เป็นประตูไปภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง และแอฟริกาตอนเหนือได้ ขณะเดียวกัน ไทยก็เป็นประตูการค้าให้ตุรกีเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนได้เช่นกัน                                                                                         ทั้งนี้ ไทยและตุรกีได้เปิดการเจรจา FTA รอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 โดยตั้งเป้าที่จะผลักดันการค้าสองฝ่ายให้ถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2561 ปัจจุบันตุรกีได้เจรจาจัดทำ FTA กับมาเลเซียและสิงค์โปร์เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างเจรจา FTA กับญี่ปุ่น เป็นต้น                                                                   ในปี 2560 ตุรกีเป็นคู่ค้าอันดับที่ 36 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 4 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมูลค่าการค้าไทยและตุรกีขยายตัว 10.4% มีมูลค่า 1,517.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการส่งออกไปตุรกีมูลค่า 1,266.46 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนไทยนำเข้าจากตุรกีมูลค่า 250.94 ล้านเหรียญสหรัฐ                        ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 408.31 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 9.4% โดยไทยส่งออกไปตุรกี 326.58 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 81.74 ล้านเหรียญสหรัฐ                                                                                                                                             สำหรับสินค้าสำคัญที่ส่งออกไปยังตุรกี เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ยางพารา เส้นใยประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับอัญมณี เคมีภัณฑ์ ลวดและสายเคเบิล เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น      

 


11/06/2018 15:00
613


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกาหลีใต้เตรียมยื่นฟ้อง WTO ...

เกาหลีใต้เตรียมยื่นฟ้อง WTO หลังญี่ปุ่นออกมาตรการควบคุมการส่งอออกเซมิคอนดักเตอร์

02/07/2019
248

ไทยกล่อมชิลี เร่งยกเลิกภาษีนำเข้าให้เร็วขึ้น ...

ไทยกล่อมชิลี เร่งยกเลิกภาษีนำเข้าให้เร็วขึ้น หลังเอฟทีเอดันค้า2ฝ่ายโต38%

01/07/2019
253

สมอ. ปรับมาตรฐานแอร์เป็นมาตรฐานบังคับ รับมืออากาศร้อนจัด ...

สมอ. แก้ไขมาตรฐานเครื่องปรับอากาศขนาดความเย็นรวมไม่เกิน 18,000 W หรือ ประมาณ 60,000 BTU ...

27/05/2019
320

นับถอยหลัง FTA อาเซียน-ฮ่องกง แนะธุรกิจเตรียมใช้ประโยชน์ มิ.ย.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยความตกลงการค้าเสรี และความตกลงว่าด้วยการลงทุน ระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง ...

09/05/2019
311