ไทย-เกาหลีจูงมือสู่อุตสาหกรรม 4.0


นายเพค อุน-กยู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน (MOTIE) สาธารณรัฐเกาหลี หารือความร่วมมือกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ถึงแนวทางการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนเกาหลีในประเทศไทยและความร่วมมือระหว่างกันของทั้ง 2 ประเทศด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ The fourth Industrial Revolution ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีในปัจจุบัน 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยและเกาหลีมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 ทางประเทศเกาหลีใต้มียุทธศาสตร์มุ่งสุ่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเช่นกัน จึงมีศักยภาพมากที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ทั้ง 2 ประเทศ จึงเห็นชอบร่วมกันตั้งคณะทำงานร่วมยกร่างแผนความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยในภาพรวม โดยมีพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญ

สำหรับคณะทำงานนี้ ฝ่ายไทยจะมีนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ด้านเกาหลีใต้จะมีอธิบดีกรมความร่วมมือด้านการค้า กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เป็นหัวหน้าคณะ โดยคณะทำงานจะจัดทำแผนความร่วมมือให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์นับจากนี้ไป โดยเป็นแผนระยะสั้น ดำเนินการภายใน 1 เดือน แผนระยะกลางช่วง 6 เดือน และแผนระยะยาวภายใน 1 ปี เน้น 3 เป้าหมายคือ ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย การลงทุนในพื้นที่อีอีซี และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการพัฒนาเอสเอ็มอีด้วย  

นายอุตตม กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยและเกาหลีเห็นพ้องร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ  เศรษฐกิจชีวภาพหรือไบโออีโคโนมี ซึ่งทางเกาหลีใต้มีความสนใจด้านนี้มาก รวมถึงสนใจโครงการสมาร์ทซิตี้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น และเร็ว ๆ นี้ ทางเกาหลีใต้จะเชิญคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและระดับบริหารของไทยไปเยือนเกาหลี โดยทางเกาหลีใต้จะจัดนักธุรกิจเข้ามาพบปะหารือถึงความร่วมมือลงทุนในประเทศไทยด้วย การเดินทางไปของภาครัฐและเอกชนไทยที่จะมีขึ้น จึงเป็นการสร้างและสานความสัมพันธ์กับนักลงทุนเกาหลีใต้กับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.-สำนักข่าวไทย

 


18/05/2018
584


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์เผย ปี 2560 "ส่งออกสินค้าไทย" ไปอินเดียโตขึ้น 34%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงภาวะการค้าไทยกับอินเดีย ว่า ปี 2560 ...

21/05/2018
640

บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุนสมาร์ทซิตี้

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทซิตี้ ...

09/05/2018
625

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นักลงทุนกังวลนโยบายการเงินสหรัฐ ...

09/04/2018
750

กรอ.เผยลงทุนจริงไตรมาสแรกวูบ2.57หมื่นล.

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า ...

06/04/2018
538