พาณิชย์เผย ปี 2560 "ส่งออกสินค้าไทย" ไปอินเดียโตขึ้น 34%


นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงภาวะการค้าไทยกับอินเดีย ว่า ปี 2560 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 10,385.6 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อนหน้า และ 2 เดือนแรก ปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 2,024.5 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 31% โดยไทยส่งออกไปอินเดีย 1,286.1 ล้านเหรียญ นำเข้าจากอินเดีย 737.4 ล้านเหรียญ

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์เอฟทีเอ พบว่า ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย หรือ TIFTA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2547 ปัจจุบันมีการยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกัน 83 รายการ เช่น เงาะ ลำไย มังคุด ทุเรียน องุ่น ข้าวสาลี อาหารทะเลกระป๋อง อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เป็นต้น

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ไทยมีการส่งออกไปอินเดียโดยใช้สิทธิภายใต้ FTA ไทย-อินเดีย ในช่วง 2 เดือนปีนี้ 114.3 ล้านเหรียญ หรือกว่า 56% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ ขณะที่ นำเข้าโดยใช้สิทธิ FTA ไทย-อินเดีย 4.4 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ 0.6%
"ขณะที่ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย หรือ AIFTA ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 ปัจจุบันได้สินค้าที่ค้าขายระหว่างกันกว่า 85% ของรายการสินค้าทั้งหมด มีอัตราภาษีนำเข้าระหว่าง 0-5% โดยอินเดียได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องรับโทรทัศน์สี เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น พัดลม) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ น้ำผลไม้ สิ่งปรุงรสอาหาร พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

ทั้งนี้ 2 เดือน ปี 2561 ไทยใช้สิทธิ AIFTA เพื่อส่งออกไปยังอินเดียกว่า 567.8 ล้านเหรียญ หรือ 45% ของมูลค่าการส่งออกของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ ขณะที่ นำเข้าโดยใช้สิทธิภายใต้ FTA อาเซียน-อินเดีย มีมูลค่า 104.6 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิเอฟทีเอ 14.2%

อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายตามแผนดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากอินเดียเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย และเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้วยขนาดของตลาด ประชากรกว่า 1,300 ล้านคน และมีรัฐถึง 29 รัฐ ที่มีการบริโภคและความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ" อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าว

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทย เร่งใช้สิทธิ FTA ส่งออก–นำเข้ามากขึ้น และแสวงหาโอกาสจากตลาดอินเดีย โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ไทย เช่น ทุเรียน และลำไย เพิ่มเติมจากตลาดเดิมในอาเซียน หรือจีน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ส่งออกไทย

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สินค้าส่งออกหลักสำคัญของไทยไปอินเดีย ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากอินเดีย ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ


21/05/2018
926


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไทย-เกาหลีจูงมือสู่อุตสาหกรรม 4.0

ไทย-เกาหลีใต้ตั้งคณะทำงานร่วมยกร่างแผนความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

18/05/2018
871

บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุนสมาร์ทซิตี้

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทซิตี้ ...

09/05/2018
904

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นักลงทุนกังวลนโยบายการเงินสหรัฐ ...

09/04/2018
989

กรอ.เผยลงทุนจริงไตรมาสแรกวูบ2.57หมื่นล.

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า ...

06/04/2018
642