ส.อ.ท.เผยการบริโภคชะลอตัวฉุดดัชนีความเชื่อมั่นฯ ก.ค.60 ลดลงอยู่ที่ระดับ 83.9 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ายังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


นายเจน  นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2560 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 83.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.7 ในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ ค่าดัชนีฯ ที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบ  ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ 

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 โดยมีปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ได้แก่ ความกังวลต่อการฟื้นตัวของการบริโภค โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ขณะที่ภาครัฐยังไม่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ประกอบกับเดือนกรกฎาคมมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอุปสรรคต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการมีความกังวลต่อปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งการแข็งค่าของเงินบาทที่กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 101.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 100.7 ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากผู้ประกอบการคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการใช้จ่ายและการบริโภคในช่วงครึ่งหลังของปี 2560

ส่วนข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐ คือ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค รวมถึงเสนอให้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ  เร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2560 และเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศอินเดียและปากีสถาน เพื่อขยายตลาดสินค้าไทยและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน. - สำนักข่าวไทย


23/08/2017
1,098


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์เผย ปี 2560 "ส่งออกสินค้าไทย" ไปอินเดียโตขึ้น 34%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงภาวะการค้าไทยกับอินเดีย ว่า ปี 2560 ...

21/05/2018
947

ไทย-เกาหลีจูงมือสู่อุตสาหกรรม 4.0

ไทย-เกาหลีใต้ตั้งคณะทำงานร่วมยกร่างแผนความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

18/05/2018
893

บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุนสมาร์ทซิตี้

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทซิตี้ ...

09/05/2018
929

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นักลงทุนกังวลนโยบายการเงินสหรัฐ ...

09/04/2018
1008