“อุตตม”ย้ำกนอ.ต้องพัฒนานิคมสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ


            นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้บริหารระดับสูง กนอ. ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดยได้กำหนดการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน รวมไปถึงการมุ่งพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดย กนอ.ซึ่งมีหน้าที่จัดหาพื้นที่รองรับการลงทุน และกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญและมีบทบาทต่อการผลักดันนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวให้ก้าวสู่เป้าหมาย กนอ.ต้องพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับนโยบายตามที่วางเป้าหมายไว้โดยเฉพาะแผนพัฒนายุทธศาสตร์ กนอ.ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

            นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการกนอ. กล่าวว่า กนอ.ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) ด้วยการนำองค์กรสู่นวัตกรรม หรือ กนอ. 4.0 ให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่สอดรับกับนโยบายของประเทศ โดย 5 ปีแรก (2560-2564) จะพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 15,000 ไร่ ยกระดับความพึงพอใจลูกค้าและคู่ค้าด้วยนวัตกรรม พร้อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภครองรับ กนอ.4.0 และ กนอ.ตั้งเป้าให้บริการลูกค้าบนระบบดิจิทัลทั้งระบบ และนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ


17/08/2017
1,419


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์เผย ปี 2560 "ส่งออกสินค้าไทย" ไปอินเดียโตขึ้น 34%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงภาวะการค้าไทยกับอินเดีย ว่า ปี 2560 ...

21/05/2018
1564

ไทย-เกาหลีจูงมือสู่อุตสาหกรรม 4.0

ไทย-เกาหลีใต้ตั้งคณะทำงานร่วมยกร่างแผนความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

18/05/2018
1495

บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุนสมาร์ทซิตี้

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทซิตี้ ...

09/05/2018
1524

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นักลงทุนกังวลนโยบายการเงินสหรัฐ ...

09/04/2018
1559