รัฐมนตรีอาเซียนโรดโชว์ญี่ปุ่น จับคู่ธุรกิจ 6 คู่ ดันนวัตกรรม 4.0


นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้นำคณะไปร่วมงาน AEM Roadshow to Japan ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ที่ จ.วากายามะ ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้พบกับนายฮิโรชิกเงะ เซโกะ (H.E. Mr.Hiroshige Seko) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ในมิติใหม่ ๆ อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดจะประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ในวันที่ 8 เมษายน ซึ่งจะมีการหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับผู้บริหารระดับสูงของภาค รัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น และร่วมการประชุมภาคธุรกิจ (Business Symposium) ซึ่งภายในงานนี้ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างกลุ่มสตาร์ตอัพอาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมี 6 บริษัท ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, บริษัท EKO Corporation จำกัด, บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง, บริษัท Neversitup จำกัด, บริษัท QueueQ (Thailand) จำกัด และบริษัท สหพัฒน์ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจไทยให้สามารถนำมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

นอกจากนี้ นางอภิรดียังมีกำหนดการพบกับผู้บริหารบริษัท โตโยต้า ทูโช ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาการค้าและการลงทุนระหว่างกันอีกด้วย โดยในปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากจีน และญี่ปุ่นยังคงครองตำแหน่งนักลงทุนรายใหญ่ของอาเซียน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (เจเทปปา) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ไทยและญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ด้วย

โดยใน ปี 2559 ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทย รองจากจีน โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 59,061 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2559 การค้ารวมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่า 51,241 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.11% จากปีก่อน สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป 

เครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญจากญี่ปุ่น ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น 


12/04/2017
1,573


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์เผย ปี 2560 "ส่งออกสินค้าไทย" ไปอินเดียโตขึ้น 34%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงภาวะการค้าไทยกับอินเดีย ว่า ปี 2560 ...

21/05/2018
1564

ไทย-เกาหลีจูงมือสู่อุตสาหกรรม 4.0

ไทย-เกาหลีใต้ตั้งคณะทำงานร่วมยกร่างแผนความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย

18/05/2018
1495

บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุนสมาร์ทซิตี้

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทซิตี้ ...

09/05/2018
1524

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นักลงทุนกังวลนโยบายการเงินสหรัฐ ...

09/04/2018
1559