ภาวะการลงทุน (เม.ย.-มิ.ย.62)


โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี 2562 ประเภทกิจการ ได้แก่ ผลิต PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) และ BUILD BOX ต่อเนื่องจากการผลิต PCBA ในโครงการเดียวกัน ผลิต ELECTRO-MAGNETIC PRODUCT และ ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น


13/08/2019 10:00
235

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: รายไตรมาส

ภาวะการลงทุน (ม.ค.-มี.ค.63)

ม.ค.-มี.ค.63
23/04/2020 08:00
81