ภาวะการลงทุน (ม.ค.-มี.ค.62)


โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี 2562 ประเภทกิจการ ได้แก่ ผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจากแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับ HDD (PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY FOR HDD) ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ COPPER TUBE ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น DRAIN MOTOR, DRAIN PUMP เป็นต้น


28/05/2019 08:00
131

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: รายไตรมาส

ภาวะการลงทุน (เม.ย.-มิ.ย.62)

เม.ย.-มิ.ย.62
13/08/2019 10:00
119