ภาวะการลงทุน (ต.ค.-ธ.ค.61)


โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี 2561 ประเภทกิจการ ได้แก่ มอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น MACHINE FRAME, VENDING MACHINE PARTS และโครงเครื่องซักผ้า และผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้แช่ เป็นต้น

 


25/01/2019
102

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: รายไตรมาส

ภาวะการลงทุน (เม.ย.-มิ.ย.62)

เม.ย.-มิ.ย.62
13/08/2019 10:00
69