ภาวะการลงทุน (ต.ค.-ธ.ค.61)


โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี 2561 ประเภทกิจการ ได้แก่ มอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น MACHINE FRAME, VENDING MACHINE PARTS และโครงเครื่องซักผ้า และผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้แช่ เป็นต้น

 


25/01/2019
236

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: รายไตรมาส

ภาวะการลงทุน (ม.ค.-มี.ค.63)

ม.ค.-มี.ค.63
23/04/2020 08:00
90