ภาวะการลงทุน (ก.ค.-ก.ย.61)


โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปี 2561 ประเภทกิจการ ได้แก่ เครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติ (AUTOMATION SYSTEM INTEGRATION MACHINE), ผลิต LED LIGHTING เช่น LED BULB, LED TUBE, LED DOWN LIGHT, สปอตไลท์ และโคมไฟ เป็นต้น และชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น CONDUCTIVE ADHESIVE TAPE และ STIFFENER เป็นต้น

 


11/10/2018
125

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: รายไตรมาส

ภาวะการลงทุน (เม.ย.-มิ.ย.62)

เม.ย.-มิ.ย.62
13/08/2019 10:00
119