ภาวะการลงทุน (เม.ย.-มิ.ย.61)


โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี 2561 ประเภทกิจการ ได้แก่ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ ELECTRONIC EXPANSION VALVE, SOLENOID VALVE และ COIL FOR ELECTRINIC EXPANSION VALVE และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


19/07/2018 13:00
144

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: รายไตรมาส

ภาวะการลงทุน (เม.ย.-มิ.ย.62)

เม.ย.-มิ.ย.62
13/08/2019 10:00
119

ประเภท: รายไตรมาส

ภาวะการลงทุน (ม.ค.-มี.ค.62)

ม.ค.-มี.ค.62
28/05/2019 08:00
131