ภาวะการลงทุน (ม.ค.-มี.ค.61)


โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี 2561 ประเภทกิจการ ได้แก่ PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA) เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 


30/04/2018 11:00
89

รายงานภาวะอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภท: รายไตรมาส

ภาวะการลงทุน (เม.ย.-มิ.ย.62)

เม.ย.-มิ.ย.62
13/08/2019 10:00
70