อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

EIU ได้ทำการรวมรวมข้อมูลนำเข้าและส่งออกของไทยนำมาแสดงข้อมูลในรูปกราฟต่างๆ มากมาย เช่นข้อมูลนำเข้าและส่งออกของไทย ปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งออก และอื่นๆ


กระดานสนทนาสำหรับชาวแวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กระทู้ล่าสุด.. ดูกระทู้อื่นๆ
สถิติการส่งออก : < Electrical & Electronics >
 2018
Apr
4,617
Mil.Us$
8.7
%YoY   
Jan - Apr 20,583
Mil.Us$
11.4
%YoY   

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม : < Electrical & Electronics >
2018
Apr
109 1.5
%YoY   
Jan - Apr 114 4.3
%YoY   

ผู้ประกอบการตามขนาดธุรกิจ เพิ่มเติม
เล็ก : 1,504 กลาง : 525 ใหญ่ : 381
2,401
ราย

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
: (66) 02-280-7272 | : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273

    ผู้เข้าชม:  223,274 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  259,699 ครั้ง
    สมาชิก:  3 ราย
    บุคคลทั่วไป:  176 ราย

Copyright © 2016 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved