อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

EIU ได้ทำการรวมรวมข้อมูลนำเข้าและส่งออกของไทยนำมาแสดงข้อมูลในรูปกราฟต่างๆ มากมาย เช่นข้อมูลนำเข้าและส่งออกของไทย ปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีการส่งออก และอื่นๆ


กระดานสนทนาสำหรับชาวแวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กระทู้ล่าสุด.. ดูกระทู้อื่นๆ
สถิติการส่งออก : < Electrical & Electronics >
 2018
Dec
4,710
Mil.Us$
-9.2
%YoY   
Jan - Dec 62,109
Mil.Us$
3.2
%YoY   

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม : < Electrical & Electronics >
2018
Dec
97 10.7
%YoY   
Jan - Dec 110 5.5
%YoY   

ผู้ประกอบการตามขนาดธุรกิจ เพิ่มเติม
เล็ก : 1,518 กลาง : 531 ใหญ่ : 387
2,427
ราย

เลขที่ 57 ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนน พระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
: (66) 02-280-7272 | : (66) 02-280-7277, (66) 02-280-7273

    ผู้เข้าชม:  325,087 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  380,348 ครั้ง
    สมาชิก:  0 ราย
    บุคคลทั่วไป:  79 ราย

Copyright © 2016 Electrical and Electronics Institute. All Rights Reserved