เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor)

  เทคโนโลยีเซนเซอร์ (Sensor) ความหมายของเซนเซอร์ (Sensor)   เซนเซอร์ หมายถึง ...

04/12/2020 09:00
627

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

แนวคิด Internet of Things เดิมมาจาก Kevin Ashton บิดาแห่ง Internet of Things ในปี 1999 ...

06/08/2020 14:30
223