ค้นหาแบบ:
ปี: *
เดือน: *

ISIC Name:


 
 
 
Export to excel.
ISIC NameWeight
16
ม.ค.
19
ก.พ.
19
มี.ค.
19
เม.ย.
19
พ.ค.
19
มิ.ย.
19
ก.ค.
19
ส.ค.
19
ก.ย.
19
ต.ค.
19
พ.ย.
19
ธ.ค.
19
ม.ค.
20
ก.พ.
20
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
14.13
91 94 102 91 101 101 93 96 94 94 95 96 95 96
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.19
96 101 115 102 115 105 90 82 82 88 92 89 104 103
มอเตอร์ไฟฟ้า
0.58
92 101 112 97 99 92 90 84 85 83 89 78 93 97
หม้อแปลงไฟฟ้า
0.21
70 55 65 67 134 133 78 72 69 69 76 72 55 71
สายไฟฟ้า
0.35
86 78 80 66 76 75 74 81 75 107 101 89 86 86
สายเคเบิ้ล
0.24
93 90 94 91 99 93 87 91 98 86 101 99 124 109
พัดลมตามบ้าน
0.02
104 92 136 96 123 112 104 102 99 100 106 84 96 89
ตู้เย็น
0.59
93 92 110 94 106 101 105 99 85 90 94 87 97 97
เครื่องซักผ้า
0.40
123 117 125 87 91 90 88 71 93 93 87 79 98 89
เตาอบไมโครเวฟ
0.27
102 95 80 69 83 68 80 90 82 94 101 92 88 77
กระติกน้ำร้อน
0.01
74 70 70 63 60 60 63 71 70 74 94 101 108 64
หม้อหุงข้าว
0.03
104 70 80 69 79 71 75 90 95 105 104 94 86 88
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คอนเดนซิ่งยูนิต
1.10
96 111 137 127 141 124 89 74 75 83 92 94 125 122
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แฟนคอยล์ยูนิต
1.02
98 115 137 129 139 117 93 81 80 88 95 99 120 120
คอมเพรสเซอร์
0.37
92 89 99 79 98 101 96 90 87 84 84 71 87 89
การผลิตอิเล็กทรอนิกส์
8.94
87 90 95 85 93 99 94 104 101 98 97 100 90 92
PCBA
2.07
49 44 54 48 55 53 49 47 51 51 50 48 47 54
PWB
0.41
124 121 131 115 128 130 129 118 110 112 107 96 107 116
Semiconductor devices Transistors
0.21
104 100 93 89 105 85 90 81 104 108 107 99 106 102
Integrated circuits (IC)
2.85
104 99 108 96 104 108 107 106 106 104 104 101 102 101
Hard Disk Drive
3.12
92 106 105 95 101 117 107 137 129 120 121 136 106 107
หน่วยรับข้อมูล/แสดงผล: Printer
0.30
92 91 97 88 110 112 116 116 103 97 88 69 80 71
ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและวิเคราะห์โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์