ค้นหาแบบ:
ปี: *
เดือน: *

ISIC Name:


 
 
 
Export to excel.
ISIC NameUOMม.ค.
19
ก.พ.
19
มี.ค.
19
เม.ย.
19
พ.ค.
19
มิ.ย.
19
ก.ค.
19
ส.ค.
19
ก.ย.
19
ต.ค.
19
พ.ย.
19
ธ.ค.
19
ม.ค.
20
ก.พ.
20
มี.ค.
20
เม.ย.
20
พ.ค.
20
PCBA
ชิ้น
5,814,086 6,792,666 6,820,871 5,389,377 6,897,330 6,381,903 6,219,884 6,465,583 6,154,264 6,973,160 6,725,420 6,017,714 6,823,587 7,094,724 6,083,346 4,982,657 3,408,349
PWB
ตร.ม.
222,201 225,262 228,756 220,797 223,168 237,896 234,851 245,628 200,026 210,178 206,902 179,518 184,076 188,130 233,332 159,391 172,631
Integrated circuits (IC)
พันชิ้น
6,417 7,844 10,850 10,374 11,650 10,000 12,081 10,030 12,336 12,931 7,771 8,306 10,439 10,290 9,550 12,966 11,496
มอเตอร์ไฟฟ้า
ตัว
230,117 235,246 273,257 247,446 228,102 259,957 211,754 230,609 241,955 215,134 231,360 174,158 188,935 243,597 251,642 229,372 215,200
สายไฟฟ้า
ตัน
9,628 9,985 9,247 8,947 8,801 8,805 9,161 8,440 9,086 10,906 11,784 10,030 10,364 9,346 10,868 10,622 6,904
สายเคเบิ้ล
ตัน
3,995 4,379 4,037 3,362 3,504 4,078 4,323 4,111 4,131 4,108 5,401 6,329 5,570 6,052 7,296 4,049 4,769
พัดลมตามบ้าน
เครื่อง
733,653 899,594 1,165,728 1,203,359 1,013,358 704,395 779,233 670,540 673,000 778,251 760,754 715,531 957,476 914,160 999,128 893,908 1,100,466
ตู้เย็น
เครื่อง
143,253 123,522 179,333 157,395 211,724 161,137 148,071 141,474 137,981 116,857 136,508 166,174 148,093 147,498 162,877 77,985 158,055
เครื่องซักผ้า
เครื่อง
443,082 400,500 450,447 344,926 418,732 402,421 352,411 346,455 345,489 311,876 308,966 256,837 388,653 342,582 335,297 119,187 237,863
หม้อหุงข้าว
เครื่อง
334,889 205,820 244,571 192,161 231,617 233,542 212,570 311,351 225,738 349,772 283,356 283,811 260,840 258,244 236,864 123,154 158,861
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คอนเดนซิ่งยูนิต
เครื่อง
146,049 200,309 307,181 191,649 231,421 171,852 137,146 132,520 139,449 85,908 102,124 120,332 185,927 251,820 347,179 154,774 187,525
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แฟนคอยล์ยูนิต
เครื่อง
152,857 207,671 327,774 199,428 235,328 179,136 147,622 138,058 147,609 94,281 115,829 120,563 189,031 260,145 351,853 162,618 191,906
คอมเพรสเซอร์
เครื่อง
551,578 604,552 681,058 505,144 574,108 551,987 500,526 425,735 485,651 427,091 496,318 417,529 559,344 549,405 593,213 354,355 286,858
Microwave oven
เครื่อง
23,300 17,594 33,853 30,121 15,309 9,083 18,114 23,636 26,373 45,576 59,071 61,093 18,164 10,114 9,806 43 179
Electric water pot
เครื่อง
81,067 76,572 74,340 66,892 60,180 65,231 68,076 74,281 66,882 85,179 94,112 112,497 117,927 70,036 56,234 54,103 32,846
Semiconductor devices Transistors
พันชิ้น
55,478 47,555 35,421 45,651 45,721 42,011 39,134 57,151 51,476 49,786 42,298 44,099 42,113 54,378 46,579 31,252
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่นำเสนอเป็นตัวเลขประมาณการที่คำนวณจากข้อมูลจริงประมาณ 70-80%
2. p เป็นตัวเลขเบื้องต้น