ค้นหาแบบ:
ปี: *
เดือน: *

ISIC Name:


 
 
 
Export to excel.
ISIC NameUOMม.ค.
20
ก.พ.
20
มี.ค.
20
เม.ย.
20
พ.ค.
20
มิ.ย.
20
ก.ค.
20
ส.ค.
20
ก.ย.
20
ต.ค.
20
พ.ย.
20
ธ.ค.
20
ม.ค.
21
ก.พ.
21
มี.ค.
21
เม.ย.
21
พ.ค.
21
มิ.ย.
21
ก.ค.
21
ส.ค.
21
PCBA
ชิ้น
7,077,130 7,057,438 6,083,345 5,138,758 3,020,292 7,031,361 7,411,167 6,589,808 7,331,408 10,415,538 7,624,580 6,708,938 5,399,120 10,952,705 8,764,242 7,530,301 11,576,135 8,478,908 11,064,698 7,722,357
PWB
ตร.ม.
184,075 188,129 233,330 159,390 166,661 162,684 157,607 194,744 213,740 234,736 236,713 240,649 224,943 236,398 253,929 247,971 230,749 270,104 227,770 238,852
Integrated circuits (IC)
พันชิ้น
10,438 10,290 9,550 12,965 11,495 9,647 7,741 6,680 6,965 8,647 8,095 10,834 10,800 14,128 17,205 12,258 11,925 13,957 16,068 14,712
มอเตอร์ไฟฟ้า
ตัว
130,923 185,584 193,629 171,360 157,187 160,723 126,467 167,853 181,687 158,730 156,927 125,803 153,161 189,303 207,129 151,349 178,160 227,126 122,275 147,350
สายไฟฟ้า
ตัน
10,370 9,363 10,880 10,621 7,364 12,843 8,241 9,160 10,749 11,681 15,035 14,493 11,492 9,372 19,559 9,270 12,422 15,542 12,260 10,179
สายเคเบิ้ล
ตัน
6,301 6,730 7,976 4,627 5,195 6,318 5,936 5,440 6,613 5,889 6,840 7,975 6,189 6,870 9,766 6,039 7,600 6,008 4,840 4,652
พัดลมตามบ้าน
เครื่อง
947,113 906,272 999,127 893,907 1,103,116 901,213 924,078 724,072 734,048 635,241 642,213 683,177 745,528 1,057,452 1,658,330 956,320 1,041,642 1,041,728 796,305 807,968
ตู้เย็น
เครื่อง
148,093 147,498 162,877 77,985 158,055 214,022 220,258 205,904 202,643 159,202 138,797 146,173 155,223 142,745 183,479 141,619 168,530 203,126 192,623 160,117
เครื่องซักผ้า
เครื่อง
164,097 144,645 141,570 50,323 100,431 171,840 175,028 175,101 178,825 141,898 145,203 120,725 173,281 158,605 189,006 173,608 173,902 170,791 145,700 131,553
หม้อหุงข้าว
เครื่อง
260,840 258,244 236,864 123,154 160,917 225,575 244,591 302,684 338,147 323,830 309,165 300,891 272,202 212,904 250,535 217,288 274,752 290,917 194,894 190,547
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คอนเดนซิ่งยูนิต
เครื่อง
208,328 282,716 387,143 175,518 216,898 185,612 151,424 142,864 157,645 109,354 96,861 117,310 196,893 273,481 401,244 198,515 201,954 198,688 152,675 126,591
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แฟนคอยล์ยูนิต
เครื่อง
211,691 292,017 391,758 180,934 221,521 195,457 161,636 156,282 166,318 116,627 104,830 128,163 200,334 265,153 417,728 207,107 204,714 202,446 158,037 131,007
คอมเพรสเซอร์
เครื่อง
552,210 549,404 632,951 360,052 291,960 318,049 395,074 343,867 445,438 466,187 489,192 449,783 521,951 484,335 583,541 461,537 469,791 412,177 505,042 252,722
Microwave oven
เครื่อง
18,164 10,114 9,805 42 235 8,862 18,990 4,845 5,114 7,984 13,965 344 23,542 1,038 1,130 2,142 3,478 5,328 5,618 2,857
Electric water pot
เครื่อง
117,926 70,035 56,234 54,103 41,845 82,637 91,808 87,266 93,425 97,673 102,361 85,846 56,108 64,913 69,176 58,043 84,210 94,928 65,022 64,193
Semiconductor devices Transistors
พันชิ้น
44,098 42,112 54,377 46,578 31,251 22,209 33,469 45,804 52,624 48,815 43,031 30,805 43,520 45,022 50,837 40,012 45,916 48,872 46,529 45,542
หม้อแปลงไฟฟ้า
เครื่อง
617 936 870 1,148 927 1,437 806 425 1,331 1,356 905 726 711
Other Semiconductor devices
พันชิ้น
25,757 32,149 35,230 32,461 26,847 16,757 12,300 28,281 29,963 43,831 37,783 25,541 29,120
หน่วยรับข้อมูล/แสดงผล : Printer
หน่วย
152,705 145,070 152,323 175,172 201,448 211,521 236,903 265,332 278,598 285,563 308,408 313,035 309,905
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่นำเสนอเป็นตัวเลขประมาณการที่คำนวณจากข้อมูลจริงประมาณ 70-80%
2. p เป็นตัวเลขเบื้องต้น