ค้นหาแบบ:
ปี: *
เดือน: *

ISIC Name:


 
 
 
Export to excel.
ISIC NameWeight
16
ม.ค.
21
ก.พ.
21
มี.ค.
21
เม.ย.
21
พ.ค.
21
มิ.ย.
21
ก.ค.
21
ส.ค.
21
ก.ย.
21
ต.ค.
21
พ.ย.
21
ธ.ค.
21
ม.ค.
22
ก.พ.
22
มี.ค.
22
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
14.20
99 108 129 107 114 118 103 95 110 103 101 114 107 109 124
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.74
97 115 144 109 126 114 91 78 97 92 94 104 102 118 126
มอเตอร์ไฟฟ้า
0.64
108 117 135 117 109 126 92 92 118 131 140 121 133 143 149
หม้อแปลงไฟฟ้า
0.22
96 67 124 83 95 80 54 60 118 146 139 158 56 52 53
สายไฟฟ้า
0.27
100 79 165 81 110 128 117 91 148 118 103 103 79 96 103
สายเคเบิ้ล
0.17
82 86 100 79 92 72 62 59 62 93 90 81 91 88 98
พัดลมตามบ้าน
0.06
88 126 199 116 121 123 91 93 75 77 88 111 101 125 144
ตู้เย็น
0.53
106 111 132 101 123 144 113 107 108 104 98 115 116 124 131
เครื่องซักผ้า
0.39
125 116 111 94 114 95 100 94 83 86 83 82 104 99 103
เตาอบไมโครเวฟ
0.46
67 88 100 77 115 129 99 76 84 70 76 81 88 96 74
กระติกน้ำร้อน
0.01
69 60 75 55 79 89 65 64 75 99 53 50 88 73 63
หม้อหุงข้าว
0.06
79 74 89 67 86 93 69 61 69 68 91 96 77 74 62
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน คอนเดนซิ่งยูนิต
1.20
96 141 176 134 155 115 88 71 92 77 83 107 101 137 154
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แฟนคอยล์ยูนิต
1.11
100 134 173 130 151 120 87 70 87 79 83 104 103 130 140
คอมเพรสเซอร์
0.62
83 95 111 92 91 85 84 62 97 87 88 90 100 104 125
การผลิตอิเล็กทรอนิกส์
8.46
101 104 119 105 107 120 111 107 119 110 106 121 110 103 123
PCBA
2.30
45 55 58 53 60 59 55 51 58 55 58 54 59 58 63
PWB
0.45
144 142 152 151 140 149 157 139 146 173 154 170 177 155 159
Semiconductor devices Transistors
0.16
123 109 139 128 132 134 133 137 129 133 134 109 122 120 132
Integrated circuits (IC)
2.45
135 134 158 157 152 170 175 154 153 172 158 155 173 139 157
Hard Disk Drive
2.46
105 105 129 92 108 134 93 107 141 91 94 145 78 95 141
หน่วยรับข้อมูล/แสดงผล: Printer
0.65
116 129 122 103 69 73 101 102 99 96 88 103 122 122 116
ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและวิเคราะห์โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์